PESERTA

 
DATA CALON SANTRI
No Tes : 0001
No PSB : PSB0001
Nama : Ahnaf Yafiq
NISN : 0042725720
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : jakarta/19-11-2004
Status : Non Yatim
Rencana Tinggal : Asrama
Tanggal Daftar : 01-02-2020
 
No Tes : 0003
No PSB : PSB0003
Nama : FAUZAN UMAR ABDUL AZIZ
NISN : 0044730610
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA/25-11-2004
Status : Non Yatim
Rencana Tinggal : Non Asrama
Tanggal Daftar : 03-02-2020
 
No Tes : 0005
No PSB : PSB0005
Nama : Muhamad Sammy Rafly Ramadhan
NISN : 3058358273
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : Bogor/02-11-2005
Status : Non Yatim
Rencana Tinggal : Asrama
Tanggal Daftar : 05-02-2020
 
No Tes : 0007
No PSB : PSB0007
Nama : FUDHEL
NISN : 0000000000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : PIDIE/25-02-2008
Status : Non Yatim
Rencana Tinggal : Asrama
Tanggal Daftar : 10-02-2020
 
No Tes : 0009
No PSB : PSB0009
Nama : Raditya Alifiandra Ardhana
NISN : 0051717010
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : Malang/13-02-2020
Status : Non Yatim
Rencana Tinggal : Asrama
Tanggal Daftar : 13-02-2020
 
No Tes : 0011
No PSB : PSB0011
Nama : NAUFAL AGIL NUGROHO
NISN : 0041931775
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA/11-03-2004
Status : Non Yatim
Rencana Tinggal : Asrama
Tanggal Daftar : 16-02-2020
 
DATA CALON SANTRI
No Tes : 0002
No PSB : PSB0002
Nama : MUHAMMAD ALTHAF HAIDAR ZHAFRAN
NISN : 0051613964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : CIMAHI/29-01-2005
Status : Non Yatim
Rencana Tinggal : Asrama
Tanggal Daftar : 01-02-2020
 
No Tes : 0004
No PSB : PSB0004
Nama : Faurly heldira ziqri
NISN : 71954334
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta/04-09-2007
Status : Non Yatim
Rencana Tinggal : Asrama
Tanggal Daftar : 02-02-2020
 
No Tes : 0006
No PSB : PSB0006
Nama : GHANI RIYADI
NISN : 0060210105
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : BEKASI/31-12-2005
Status : Non Yatim
Rencana Tinggal : Asrama
Tanggal Daftar : 08-02-2020
 
No Tes : 0008
No PSB : PSB0008
Nama : Ahmad Zakariya
NISN : 0050919691
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : surakarta/00-00-0000
Status : Non Yatim
Rencana Tinggal : Asrama
Tanggal Daftar : 12-02-2020
 
No Tes : 0010
No PSB : PSB0010
Nama : Muhammad Sandy Harun
NISN : 36595993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi,Cikarang/07-03-2003
Status : Non Yatim
Rencana Tinggal : Asrama
Tanggal Daftar : 14-02-2020
 
No Tes : 0012
No PSB : PSB0012
Nama : MUHAMMAD ABDUL MAJID
NISN : 2055276958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : KUWAIT/16-08-2005
Status : Non Yatim
Rencana Tinggal : Asrama
Tanggal Daftar : 22-02-2020